Thịt gà tươi, sạch CP

Thịt gà tươi, sạch 3F

Thịt gà tươi, sạch green chicken

Thịt heo tươi, sạch CP

Xúc xích CP

Sản phẩm chế biến từ gà